• spire-i-hand-910x500Spare og investere månedlig i (solide) selskaper som også gir utbytte.
   Gjennomsnittlig utbytte i porteføljen bør ligge på ca 4% årlig.
   Utbyttene behøver nødvendigvis ikke å være økende fra år til år.
  • aksjekurser-300x202Porteføljeutviklingen skal ligge nærme utviklingen til OBX-indeksen.
   Gjennomsnittlig vil dette si ca 7-8% per år.