• spire-i-hand-910x500Spare og investere månedlig i (solide) selskaper som også gir utbytte.
   Gjennomsnittlig utbytte i porteføljen bør ligge på ca 4% årlig.
   Utbyttene behøver nødvendigvis ikke å være økende fra år til år.
  • Porteføljeutviklingen skal ligge nærme utviklingen til OBX-indeksen.
   Gjennomsnittlig vil dette si ca 7-8% per år.

Hver måned setter jeg av 4000 kroner i sparing.
1000 kroner av disse går rett til ODIN Horisont – egentlig på grunn av en liten diskusjon med min gode venn i banken som mente det var vanskelig som privat investor å slå de profesjonelle.
Det er mulig han har rett i det, så derfor setter jeg også av 500 kroner hver måned som skal plasseres i 14 andre utvalgte fond.
Så – da sitter jeg igjen med 2500 kroner i måneden som skal legges i aksjehandel.

Målsetningen er vel egentlig – å gjøre det minst like bra som index.
Hvorfor da ikke spare i index? Enkelt – det er kjedelig og da lærer jeg ikke noe.
Hittil så ligger 3-årlige avkastningen i mine porteføljer på 33,34%, mens 5-årlige avkastningen er 38,18 %