Salg – Kongsberg Gruppen

Case-ClosedSom antydet tidligere, er jeg i gropa for å selge meg veldig ut av aksjemarkedet. Denne uken har det blitt 3 posisjoner mindre. Riktignok små posisjoner, men hver og en av de har gitt meg et bra utbytte. Den siste i rekken er Kongsberg Gruppen.
Dette er en aksje jeg handlet inn ganske tidlig, og ene og alene på grunn av at den ligger i Netfonds Extras portefølje. Som jeg har nevnt i tidligere innlegg «kopierte» jeg mye av det som skjedde i den porteføljen, slik at jeg kunne få lært meg litt om aksjehandel, uten at jeg loppet meg helt. KOG har i så måte vært en grei aksje – litt lite som har skjedd med den, men litt utbytte én gang i året.

KOG kjøpte jeg i begynnelsen av Juli 2013 til en kurs på 112 kroner aksjen. Deretter mottok jeg utbytte i 2014 og i år, før jeg solgte i dag til 150 kroner aksjen.
Totalt sitter jeg igjen med en gevinst etter kurtasje på 46,48%
Jeg er fornøyd, og F-bass rykker stadig nærmere…. 😀

Salg – Veidekke

Case-ClosedOg jeg var ikke helt ferdig med dagens salg. Veidekke tippet også over salgskursen på 93 kroner per aksje. Dermed kom jeg meg nesten ut til målsetningen på 95 kroner.
Veidekke var i og for seg en aksje jeg hadde håpet på å beholde, men siden dollarkursen raser opp og ned – og mange norske aksjer sliter litt om dagen, valgte jeg å gå ut av denne i dag alikevel. Veidekke passer jeg dog på fremover, og vil nok være en av de første norske aksjene jeg vil kjøpe meg inn i igjen. På tross av årlige utbytter.

Da jeg kjøpet Veidekke i februar, gikk jeg inn på 85 kroner aksjen. Med et utsalg på 93, samt et utbytte på 3,50 per aksje, ble status etter kurtasje en fortjeneste på 13,53% – på 3 måneder. Jeg kan leve med det, kjenner jeg.

Salg – Borregaard

Case-ClosedEnda en handel ble avsluttet i dag. Denne gangen Borregaard.
Tanken når jeg handlet inn denne var at den lå i en ganske god oppadgående trend. Jeg hadde ikke så mye likvide midler på det tidspunktet, samt – spekulering er jeg ferdig med. Derfor ble det bare investert omtrent halvparten av det normale beløpet. Borregaard er dog en aksje som gir utbytte, så med tidshorisont på ca 6 måneder, samt en liten slant av utbytte i Mai – vel det var var målsetningen for denne handelen

Når jeg nå går ut av Borregaard sitter jeg igjen med en total fortjeneste på 10,15%. Da har jeg trukket fra kurtasjen, men lagt til utbyttet. Og det på 4 måneder. I kroner og øre er det ikke så mye, men – en grei handel er det alikevel.

Salg – ABG Sundal Collier

Case-ClosedSå var denne handelen over. En kortvarig affære – akkurat som planlagt da jeg kjøpte ASC for ganske nøyaktig 2 måneder siden. Denne handelen skulle være kortsiktig – jeg skulle bare trekke meg ut av en synkende Marine Harvest-kurs, ta med meg et ekstra utbytte i ASC og forhåpentligvis selge til samme kurs. Vel – det siste leddet der gikk ikke helt som det skulle, men – ikke så galt alikevel. Jeg kom meg ut på 6 kroner aksjen, og da var jeg fornøyd

Jeg kjøpte 1 674 aksjer til en pris av 6,29 per aksje Dette gir en total kostnad på NOK 10 529,46 – og legger vi til kurtasjen blir nettokostnaden NOK 10 578, 46. Jeg hadde egentlig lagt de ut til salg på samme nivå – 6,29 – men markedet har gått tregt den siste tiden. Jeg senket derfor først til 6,10 per aksje, før det i går gikk til 6 kroner/aksje. Dette gir meg inn NOK 10 044,00 og trekker vi fra kurtasjen; Netto NOK 9 995,- Isolert sett så har jeg da hatt et tap på NOK 583,46
Men – at det ble akkurat ASC jeg kjøpte var vel ikke helt tilfeldig, da de hadde meldt om et ordinært utbytte på 0,5 NOK per aksje, samt et ekstraordinært utbytte på det samme beløpet. Jeg har altså mottatt et utbytte på NOK 1 674,00 i denne perioden, slik at netto fortjeneste på denne handelen blir NOK 1 090,54 – altså nesten 1 100 kroner på to måneder – eller 10,31%. Jeg må si det egentlig er godkjent. De pengene går jo rett til basskjøp….  🙂

Lurer på om jeg finner flere slike…..

Kjøp – Realty Income Corp.

buy4Og dermed var den andre amerikanskje aksjen i oppbyggingen av en utbyttesportefølje innhandlet. Jeg har brukt litt tid på å fundere på hvilken aksje det skulle bli. Det er mange som sier at det er rett tid for å kjøpe Johnsen & Johnsen, da kursen ligger i bunn av en stigende trend. De annonserte også akkurat i dag å øke utbytte med 7,1%. Coca Cola og mange energi-aksjer virker også litt billige om dagen. Alle disse gir også et ganske så bra utbytte. Det samme må jeg si om Philip Morris. Men – det som kanskje gjorde utslaget er at i tillegg til å ha et utbytte på 4,4% (JNJ har bare 2,8% før økningen), så gjorde de måndtlige utbetalingene sitt til at valget falt på Realty Income Corperation.

realty-income-logo1Realty Income Corp. er et investeringsfirma som leier ut næringseiendommer over hele USA. Firma ble grunnlagt i 1969 og hovedkontoret ligger i Escondido, Californa. Realty Income Corp. leier ut over 4 300 eiendommer på langtidskontrakter i hele 49 amerikanske stater (+ Puerto Rico), blandt annet til FedEx og Walmart, i tillegg til diverse trenings- og kinokjeder.

OKursutviklingen akkurat nå er vel – litt både og. Aksjen ligger mitt i en stigende trend med god klaring både opp og ned – dog med litt høyere oppside. Volumbalansen på lang sikt (6-8 mnd) er kanskje ikke av den mest positive. Men «lang sikt» – dette her håper jeg skal bli en liten melkeku for månedlige utbytter, og dermed oppbygging av utbytteporteføljen. Jeg satser ihvertfall på det, siden de har betalt utbytte i 537 måneder på rad, og har høyet utbyttet sitt 22 år på rad. Da skal vel jeg få litt også ….  🙂

Noen tall ved handel:

  • P/E: 17,42
  • 3-Year Dividend Growth Rate of 8,1%
  • 5-Year Dividend Growth Rate of 5,0%
  • 10-Year Dividend Growth Rate of 5,2%
  • Annual Dividend Yield of 4.4%

Jeg kjøpte 26 aksjer til kurs $49,35 og med en utbetaling på $0,1895 per aksje hver måned, øker jeg utbyttet mitt med $59,124 eller 463,22 NOK i året (basert på dagens valutakurser)

Kjøp – ABG Sundal Collier

buy4Samtidig som jeg selger meg ut av Marine Harvest Group på grunn av salgsignal fra hode-skulderformasjon, så bruker jeg den summen til å re-investere litt kortsiktig. Jeg har startet en langsiktig sparing i utbyttesaksjer, men samtidig så må jeg ikke glemme at grunnen til at jeg i det hele tatt gikk inn i aksjemarkedet var for å spare sammen 100 000 NOK til å handle for. Derfor må jeg ta noen kortsiktige valg, og forvalte den porteføljen på en slik måte at den ikke taper seg. MHG er i og for seg inne i en stigende trend, men slår salgsignalet til, går de ut av denne tranden, og signalet anslår at kursen skal ned mot 80 kroner. La oss tenke oss det værste – at den når dette når jeg skal selge. Regnestykket mitt blir da:
115 aksjer * 80 kroner = 9 200 kroner. Det skulle også ha blitt utbetalt 2 utbytter frem til et eventuelt salg, så da ville den totale posten i MHG vært NOK 9 467,-
ABGSC_LogoABGSCDen aksjen jeg velger å gå inn i istedenfor er ABG Sundal Collier.
Denne aksjen er også inne i en stigende trend – ikke sterk, men dog stigende (24% per år). Den viser foreløpig ingen tegn på å svekkes, og de har dessuten advisert et utbytte på 0,5 NOK per aksje i ordinært utbytte i år – PLUSS 0,5 NOK i ekstraodinært utbytte. Kursen går i dag for NOK 6,30 per aksje og den har god støtte ved 5,90. Det er på dette nivået jeg har lagt inn stopp-loss. Taket i trendkanalen er på 6,89, mens mitt «håp» er at den når 6,30 igjen etter reguleringen av utbytte, før jeg skal selge. Utbyttet kommer forøvrig nå i april/mai, så regnestykkene mine blir slik:

Salg av MHG: 115 aksjer * 92,00 = NOK 10 580 – kurtasje NOK 49 = totalt NOK 10 531,-
Kjøp av ASC: 1 674 * 6,29 = NOK 10 529,46 – kurtasje 49,- = totalt NOK 10 578,46
Med utbetaling av utbytte 1 674 NOK vil altså verdien være NOK 12 252,46 i Mai. Og så må man spekulere. Om jeg tar feil og kursen går en annen vei, vil stop-loss utløses. Gjør den det ETTER utbytte, sitter jeg igjen med:
1674 * 5,9 = 9 876,60 + utbytte 1 674 = NOK 11 550, 60. Tar vi bort kurtasjen på det slaget også er vi på netto NOK 11 501,60. Da er vi alikevel nesten 1000 kroner bedre enn med MHG når vi tenker «worst case» på begge. Det er dog en større sansynlighet for at det vil bli bedre.
Slår det til at kursen når 6,30 igjen i september, vil verdien i ASC være:
1 674 * 6,3 = 10 546,20
+ utbytte = 1 674
Totalt = 12 220,20
Hadde jeg holdt MHG, solgt til dagens kurs i september og hevet 2 utbytter til, ville verdien vært 10 846 NOK. Jeg burde altså gjøre borti 1500 kroner på dette. Men – jeg er jo ikke en ekspert, og dette er jo bare antagelser og synsinger fra min siden. Men jeg kan love – hvordan resultatet ble til slutt, kommer jeg til å skrive her!

Salg – Marine Harvest Group

Sell8Jeg har begynt å å tenke litt på høsten, og det faktum at jeg skal til Canada og handle. Da skal jeg ut med den nette sum av 11.000 dollar. Det beløpet er jo på «konto», men slik som dollarkursen er om dagen, så må jeg prøve å få mest mulig ut av investeringene mine – også på kort sikt. Derfor selger jeg min posisjon i Marine Harvest Group, for å erstatte det med noe annet. Hvorfor selger jeg da? Vel, fiskeriaksjene generelt ser ut til å ha nådd litt «toppen» etter flere år med oppgang. Dette har også resultert i økte faste kostnader, så selvom lakseprisene fortsatt øker, så er det en mindre økning enn kostnadene. Dette viser seg også i årets meldinger om utbytter.

marine-harvestTidligere i vinter solgte jeg meg ut av Lerøy Seafood da de viste kortsiktige tegn til å svekkes – det viste seg å stemme. Nå har MHG også gitt et salgssignal fra en «hode-skulder»-formasjon, og selvom det fortsatt er gode utbytter å få fremover – før jeg alikevel skal selge – så velger jeg å bytte ut med en annen aksje som jeg tror vil gi meg mer det neste halve året.
mhg-hsMen når det er sagt – det er mye mulig at jeg kjøper meg inn i MHG ved et senere tidspunkt – når kursen og inntjeningen er bedre, for – totalt har Marine Harvest vært en god investering. Da jeg gikk inn sommeren 2013, var kjøpssummen 8 625 NOK. Jeg har også mottatt NOK 1 092 i utbytter på denne tiden. Jeg er fornøyd med det.