Kjøp – Austevoll Seafood

buy4Månedens andre handel ble også en litt mindre posisjon en hva som normalt er planen. Jeg kan jo sikkert unnskylde meg med at siden Nordnet har satt ned kurtasjen, så er det også rom for flere og mindre handler. Noe i meg sier jo at «da kommer pengene fortere i arbeid», og det er jo ikke helt feil. Det er heller ikke tilfeldig at med tanke på akkurat det, så handlet jeg meg inn i det norske oppdretts- og sjømateventyret og dagen før ex-utbyttedatoen gikk til anskaffelse av:

Austevoll Seafood (AUSS) holder til på Austevoll i Hordaland. Selskapet har virksomheter over verden innen pelagisk fiskeri, produksjon av fiskemel og -olje, foredling av fisk til menneskeføde. De driver også med salg av fiskeprodukter og lakseoppdrett (Austevoll Seafood eier over 50% av Lerøy Seafood).
I motsetning til hvordan oljeprisen har oppført seg de siste par årene, så har fiskeprisene holdt seg sånn någenlunde stabile. OK – det var en dipp før nyttår, men den kom raskt opp igjen. De fleste analytikerne er også enig om at det vil være en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel et par år til, som forhåpentligvis vil være med på å styrke eller i det minste stabilisere prisnivået. Personlig tror jeg jo også at det forspranget vi har fått på fiskerinæring i Norge, samt med våre forutsetninger…. vel – i dag leste jeg en artikkel hvor noen sammenligner Norge er med oppdrettsfisk, som Saudi-Arabia er for oljeprodusenter.

Austevoll hadde jeg på radaren min for et par år siden, men den ble litt borte da krona svekket seg. Som jeg har nevnt tidligere, så har jeg også hatt lyst til å sette mere av sparekapitalen på hjemmemarkedet pga dollarutvikling og temperaturen ellers i amerikansk økonomi. At det akkurat ble Austevoll har rett og slett med at jeg nå rekker å være med på litt av utbytteutdelingen i år. 7 kroner per aksje skal deles ut – det er en yield på over 9%. Austevoll har historisk sett ikke hatt for vane å dele ut slike store utbytter, men normalt ligger de på ca 3-5% siden 2009. Hvilket er helt innenfor mine kriterier

Jeg kjøpte 64 akjser til en kurs 74,75. Det betyr at jeg øker det årlige utbyttet med NOK 448,-

Jeg nevnte dette med å sette ut penger raskt i arbeid. Jeg har fulgt med på et par andre bloggere som jeg lett kan sammenligne meg selv med – både når det gjelder kunnskap og når vi startet. Noen av de er mye mer kjøpevillig enn hva jeg har vært… og de har lyktes. Mye pga kurtasjen de har er lavere enn hva jeg har hatt.
Jeg har også innsett at jeg er ingen W. Buffet, så jeg vil vekte meg litt opp i fondsparing. Der er det jo heller ingen kurtasje – dog andre kostnader – men man kan handle for veldig små beløp. Jeg har derfor plukket meg ut 10 forskjellige fond – diversifisert etter beste evne – og kommer sakte og sikkert handle meg opp i disse. På den måten vil jeg forhåpentligvis få avkastning på hver eneste 100-lapp.
Så – alle fondsforvaltere der ute: SKJERP DERE NÅ!
I hvert fall 10 av dere 🙂

Kjøp – Main Street Capital Corporation

buy4Jada.
Jeg vet jeg sa jeg antagelig ikke kom til å gjøre en handel i mai. Og jeg er fullstendig klar over at jeg sa jeg antagelig ikke kommer til å handle i USA. Likevel ble det altså det. En skikkelig vinglepetter?
Kanskje det – men når sommevarmen setter inn for fullt, og fuglene kvitrer osv….
Neida – det er ikke slik i det hele tatt, men – siden Nordnet har satt ned kurtasjen på småhandling, så prøver meg med en ny variant, og har handlet «1/2-posisjon» i

Main Street Capital Corporation (MAIN) er et amerikansk finansierings- og forretningsutviklingsselskap med base i Houston Texas. Firma ble grunnlagt i 1997 og har bl.a spesialisert seg på finansiering, konsolideringer, oppkjøp m.m i små og mellomstore selskaper. I hovedsak i sør og sørvestre USA. Enda et selskap innen finans, altså. Nå er den sektoren stor nok ….

Og hva mente jeg med «1/2 posisjon»?
Jeg har tidligere nevnt jeg har lagt merke til at aksjekursene i de fleste selskapene har en tendens til å gå litt ned etter at jeg har gjort en handel.
Main er et selskap som betaler månedlige utbytter – hvilket passer fint for meg i oppstartfasen da javnt utbytte er viktig – og de skal dessuten utbetale en ekstra bonus i form av ekstraordinært utbytte. Ex-datoen for dette utbyttet ($0,28/aksje) er ikke før 16/6, men ex-datoen for det ordinære utbyttet i Juni ($0,18) er den 18/5 – og til den datoen hadde jeg ikke fått spart meg opp til 10 000. Derfor tenkte jeg at jeg går inn med en liten del nå, og så – om det går som det bruker – så kan jeg innvente eventuelle kurssvingninger og handle inn resten før 16/6.
Kurtasjen er jo ikke på mer enn 46,- NOK, så …
MAIN 2016-05-21Hvordan er så kursutviklingen?
MAIN har vel ligget ganske så horisontalt i flere år og min inngang er litt over midt på treet. Men volumbalansen ser interessant ut. Skulle den bryte igjennom først taket på 32,60 så vil det bli spennende å se om taket holder. Har jeg feil her, så er det jo fine utbytter å hente i denne horisontale trenden. MAIN utbetaler nemlig gode utbytter – per tiden 6,7% og de har økt utbyttet de 5 siste årene.
Main havner for mitt vedkommende inn sammen med AT & T, hvor lavt årlig utbytte, kompenseres med høy yield – som igjen hjelper til med å holde porteføljens totale yield oppe.

Denne gangen kjøpte jeg 24 akjser til en kurs $31,30. Det betyr at jeg øker det årlige utbyttet med USD 51,84 (NOK 431 med dagens kurs). Men – jeg kommer til å handle opp i mot 20 aksjer til – alt etter kursen, slik at det totale vi være ca 790 NOK i årlig utbetaling.

Kjøp – ABG Sundal Collier

buy4Da var man tilbake i manesjen.
Etter utsalg og et par rene utbyttesmåneder, så er kapitalen fylt opp slik at man kan fortsette på strategien om å handle for minimum 10 000 pr handel.
Som nevnt tidligere, så vil jeg med denne strategien handle ca 4-5 ganger per år, samtidig som jeg sparer litt i fond månedlig.
Ikke bare er man tilbake på kjøpesiden. Aksjen jeg valgte er også en tidligere «kjenning»:

ABG Sundal Collier Holding (ASC) er et nordisk basert meglerhus som tilbyr tjenester innenfor aksjeanalyse, omsetning av verdipapirer og finansiell rådgivning (corporate finance). Firmaet har ca 290 ansatte og har kontorer i Norge, Sverige og Danmark samt USA, UK og Tyskland.
Etter dette kjøpet er jeg veldig overrepresentert i finanssektoren – faktisk 33%, så – hvorfor velger jeg da enda et?
Vel. Jeg er og vil alltid forbli veldig opptatt av utbytter. Norske og skandinaviske selskaper har ikke den samme «forutsigbare» utbyttespolitikken som amerikanske selskaper, men samtidig… mange av de skandinaviske selskapene slår de amerikanske på yielden. Og – da er det mange finansinstitusjoner som leder an der. Ikke rart kanskje. Disse selskapene lever jo av å få penger til å vokse, og – på tross av et turbulent 2015, så har ASC økt både omsetningen og EPS i 2015.
Så selv om de ikke faller innunder den tradisjonelle tankegangen for en «DGI»-investor, så er ASC et solid selskap som leverer gode utbytter hvert år.
I fjor var utbyttet på 0,5 NOK per aksje – pluss 50 øre til i et ekstraordinært utbytte. I år – det vil si neste måned allerede – så får vi ut 0,6 NOK per aksje. Jeg kan få bruk for de 60-øringene, jeg. Til en og annen sommerhandel.

ABG Sundal CollierJeg har hatt 6,30 som en target for handel, men som vanlig så klarer jeg ikke å handle «på bunnkurs» og kursen har gått ytterligere ned rett etter handelen. Dette er dog veldig vanlig med de aksjene jeg handler, og siden jeg har flere års tidshorisont, bekymrer jeg meg ikke så mye om akkurat det.
Jeg tror på de analytikerne som hevder at vi nå begynner å nærme oss en bunn i korreksjonen av aksjemarkedet, så det vil si at jeg også tror at denne svake nedtrenden kan endres til en liten opptur – fra i sommer eller høst.

Jeg kjøpte 1586 akjser til en kurs 6,3. Det betyr at jeg øker det årlige utbyttet med NOK 951,60