Kjøp – The Bank of Nova Scotia

buy4Så var det på tide med en ny handel.
Banksystemet i Canada er ansett å være en av de sikreste i verden. Siden 2010 har det konsekvent vært rangert som verdens største enkelt banksystem av World Economic Forum.
Som alle andre finansinstitusjoner frøs også mange av de canadiske bankene utbyttene sine under finanskrisen, men de aller fleste bankene har nå en ganske høy utbyttesutbetaling, og – de øker det årlig. Blant Canadas største bankene er Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank og – mitt kjøp: Bank of Nova Scotia

The Bank of Novia Scotia er Canadas 3. største bank og er grunnlagt helt tilbake til 1832. Hovedkontoret ligger i Toronto og de har avdelinger og kontorer i 55 land over hele Nord-Amerika, Latin- og Mellom-Amerika, Karibia og Asia.
Canadiske banker betaler per i dag ikke like mye utbytte som mange norske banker, men – så var det dette med kontinuitet i økning av utbyttesutbetalingene da. De fleste bankene har økt utbyttet sitt mellom med 5-10% hvert år siden finanskrisen.

Noen tørre tall ved handelen:

 • P/E: 9,6
 • Payout-ratio: 50,8%
 • 10-year revenue growth: 8,93%
 • 10-year EPS growth: 11,33%
 • Annual Dividend Yield: 4,5%

Jeg har jo som en strategi å finne selskaper som betaler utbytte hvert kvartal, men også finne selskaper som betaler til forskjellige måneder. Dette for å spre utbetalingene over hele året, for å lage en jamn strøm av utbetalinger hver måned og for å holde motivasjon
Hovedfokuset mitt frem mot neste handel blir å finne selskap som har utbetalinger i månedene Januar, April, Juli, Oktober.

Jeg kjøpte 25 akjser til en kurs 46.80 og med denne handelen øker jeg mitt årlige utbytte med 52,75 USD….

Kjøp – BP p.l.c.

buy4«Høstjakten» er i gang og jeg rakk akkurat en handel før oktober ebbet ut.
Aksjemarkedet er fortsatt veldig ustabilt, og oljeakser har hatt et veldig dårlig år. Jeg velger å høre mest til de som nå hevder at disse energiaksjene snart har nådd bunn, og at oljepris og aksjerkurser vil stabilisere seg. Derfor har jeg hatt noen selskap innenfor oljesektoren under oppsikt en god stund – men utbyttesnivå, historisk kurs, pluss det faktum at kursen ikke sank nevneverdig når erstatningsspørsmålet for utslippet i Mexico-golfen ble avgjort, gjorde sitt til at jeg ramlet ned på:

BP p.l.c ramler vel litt utenfor «Dividend Growth»-kriteriene mine. De hadde en lang serie med økende utbytter, men – de frøs all utbetaling i forbindelse med Macondo-ulykken, også kalt Deepwater Horizon-ulykken – en utblåsningsulykke 20. april 2010 i Mexicogulfen. De startet opp med utbetalingene igjen i 2011, og har hatt en ganske kraftig økning av utbytter de siste årene for å komme tilbake på nesten samme nivå. Jeg tror derfor ikke at økningen i utbytter vil bli like heftig fremover, men det er også en grunn til at det nettopp ble BP – nå. Jeg vurderte også Statoil, da jeg tror de vil fortsette å være rause med utbyttespolitikken sin (pga statseierskap), men Statoil yielder 5,5%, Chevron ca 4,7%, Shell ca 5,3% og Exxon 3,52%. På den måten blir BP en liten sjanse på at de fra nå, vil følge andres utvikling, og at jeg derfor har startet på et høyt nivå – billig aksje, med andre ord.

 • P/E: 14,8
 • Annual Dividend Yield of 6,72%

Jeg kjøpte 34 akjser til en kurs 35.15 og med denne handelen øker jeg mitt årlige utbytte med 81,60 USD….

Kjøp – Kinder Morgan Inc

buy4Hver gang jeg foretar et kjøp, så lager jeg et lite innlegg om det her på bloggen. Dette er mest for at jeg selv skal kunne tenke tilbake på «hva var det som gjorde at…» og for at jeg dermed kan se og lære i etterkant av kjøpet. Hva gjorde jeg rett? Tenkte jeg feil?
August ble en veldig rolig måned. Det var helt som forventet siden jeg var på feriereise i 3 uker. Siste uken i august var det også en kraftig korreksjon i aksjemarkedet verden over, uten at jeg hadde tilgjengelig kapital. Men – jeg håper ikke jeg gikk inn på feil tidspunkt alikevel. Energi-aksjer er forholdsvis billig om dagen….

Kinder Morgan opererer innen energistruktur. Gjennom sine datterselskaper eier og driver Kinder Morgan rørledninger som transporterer naturgass, bensin, råolje, karbondioksid og andre produkter over hele nord-Amerika. De driver også flere terminaler for omlasting til båt, jernbane osv…
Nylig annonserte Kinder Morgan at de høyer utbyttet, og med aksjekurs på dagens nivå er utbetalingen over 6%. Målsetningen til til firma er dessuten å høye utbyttet med 10% årlig frem til 2020, og det er vel grunnen til at jeg går inn nå – mens olje- og energiaksjer er relativt lavt priset.
Mitt tidligere kjøp var innenfor kullindustrien. USA har et klart og definert mål om å bevege seg fra kull til gass, og i så måte ser fremtiden lys ut for KMI med tanke på sitt store nettverk av rørledninger over hele landet.
Oppsummert så kan vi vise til:

 • P/E: 43,58
 • 3-Year Dividend Growth Rate of 9%
 • 5-Year Dividend Growth Rate of 31,9%
 • Annual Dividend Yield of 6,26%

Jeg kjøpte 38 akjser og med denne handelen øker jeg mitt årlige utbytte med 60,76 USD….

Kjøp – Alliance Resource Partners L.P.

buy4Hver gang jeg foretar et kjøp, så lager jeg et lite innlegg om det her på bloggen. Dette er mest for at jeg selv skal kunne tenke tilbake på «hva var det som gjorde at…» og for at jeg dermed kan se og lære i etterkant av kjøpet. Hva gjorde jeg rett? Tenkte jeg feil?
Juli hadde ikke mer enn så vidt begynt før sommerens første – og mulig eneste – innkjøp var i boks. Jeg har lenge fundert å komme meg inn på energisektoren igjen, da mange oljeaksjer sies å være billige om dagen. Når jeg dog ser på de med Investtechs langstidsanalyser, så er det ikke mange av de som har brudt ut av fallende trender. Dessuten er volumbalansen fortsatt negativ, så – jeg håper å kunne komme inn i de selskapene til omtrent samme pris senere.
Derfor handlet jeg en liten slump i

Alliance Resource Partners (ARLP) er i hovedsak et kullkompani som opererer ti underjordisk gruvedrift-komplekser i Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland og West Virginia. De har også en lasteterminal på Ohio River på Mt. Vernon, Indiana. I tillegg til å kjøpe og videreselge kull, tilbyr selskapet også andre produkter og tjenester til gruvedrift, inkludert design og installasjon av underjordiske gruver, heiser for transport av ansatte og materialer inn og ut av gruvene, prosjektering av systemer for å automatisering og kontrollering av ulike aspekter av industri og gruvedrift miljøer, design og salg av sikkerhetsutstyr med mer.
Per 31. desember 2014 hadde om lag 1,5 milliarder tonn kullreserver

Hvorfor så kull – og hvorfor nå? Kull er jo en av de mest forurensende energiformer vi har, og «alle» snakker om fornybar energi. Jeg er jo ikke uenig i alt dette, men – fortsatt så står kulldriften for hele 40% av verdens strømproduksjon – 70% av verdens stålproduksjon drives fra kull. De er klart den kommer ikke til å forsvinne med det første. Mange kullselskaper sliter – og de sliter «big-time», men her er ARLP selskapet litt mot strømmen. De tjener bra med penger og selv med en yield på hele 10,7%, så er ikke dette mer en 54% av overskuddet. ARLP har også akkurat nå økt utbetalingen – for 28 kvartal på rad!
Jeg kan jo ikke annet å innrømme at det var en stor påvirkning.

Men – var det smart? Akkurat nå?
I følge Investtech så har de falt – og de har falt mye på kort tid. Volumbalansen ser  – tja.. «si så där» ut. Men det er en del signaler som sier at nå flater kullprisene ut. Og mange tror også at mens en del kullselskaper må sette kroken på døren fremover, så er akkurat ARLP en av de som kan kjøpe seg inn og overta mye av de reservene andre må gå i fra. Jeg forventer vel ikke at jeg har klart å kjøpe på et absolutt bunnpunkt, men… jeg innrømmer det gjerne. Det er litt sjansing her. 🙂
Men hvordan ser de andre tekniske dataene ut?
Ikke så værst vil jeg påstå:
Skjermbilde 2015-07-03 kl. 19.10.28

I dag handles aksjen til en P/E på 5,3. Mens 5-års P/E-gjennomsnitt for ARLP ligger på 10,4 – hvilket også styrker bildet med at den er lavt priset nå.
Oppsummert så kan vi vise til:

 • P/E: 5,3
 • 3-Year Dividend Growth Rate of 10,9%
 • 5-Year Dividend Growth Rate of 10,9%
 • 10-Year Dividend Growth Rate of 14,8%
 • Annual Dividend Yield of 10,6%
 • PayOut Ratio 52,8%
 • Debt/Equity: 0,6

Jeg kjøpte 52 akjser og med denne handelen øker jeg mitt årlige utbytte med 137,90 USD…. frem til neste kvartalshøyning av utbyttet

Salg – Statoil og Gjensidige

Case-ClosedSå gikk de to siste aksjene i «spareporteføljen». Det betyr at jeg nå har solgt meg så langt ned som jeg skal i forhold til å handle bassen i Canada. De to siste som gikk var Gjensidige Forsikring og Statoil. Jeg fikk ikke det jeg ønsket for noen av de, men siden det var så lite igjen, så kan det være like smart å selge litt billigere, sitte på kontanter og handle i USD når valuta-kursen svinger og blir gunstig. Det er ihvertfall slik jeg tenker.

imagesSå – Gjensidige Forsikring
Aksjen ble kjøpt inn sent høsten 2014 på bakgrunn av at de hadde en ganske så bra utbyttesutdeling i fjor. Tanken bak kjøpet var at jeg bare skulle ha denne aksjen til over årets utbetaling, og de hadde vist en grei kursoppgang.
Totalt – med utbytter og kurtasjer – så sitter jeg igjen med en fortjeneste på 5,99%. Tross alt ikke så verst på 6 måneder.

statoil_logoStatoil gikk også i dag.
Dette har vært min største posisjon frem til nå. Jeg var med på en vanvittig opptur i akjsen i fjor, men omtrent samme nedgang de siste månedene. Det betyr at jeg går ut med en gevinst – inkludert kurtasjer og utbytte – på 1,34%
Det er mye mindre enn hva jeg hadde håpet, men – nå er jeg ferdig med disse, og alt som skjer fremover nå blir iht strategien om utbytte, og da helst stigende utbytter. Det kommer derfor til å blir veldig lite salg fremover.

Kjøp – Johnson & Johnson

buy4Jeg er inne i en liten stim av salg om dagen. Derfor er det egentlig litt morsomt å komme med et lite kjøp også.
Johnson & Johnson har jeg kikket på en god stund, men den har liksom ikke oppnådd den store «YES!» effekten. Men det råder jo ingen tvil om at det er en aksje «alle» utbyttesinvestorer har i porteføljene sine, og når den nå nettop har økt utbyttet sitt, slik at yielden kommer over 3% – ja da ble det mer interessant.
Men – jeg må innrømme at den satt litt langt inne og det er vel så mye det at «alle har den» som andre faktorer som har avgjort det hele.

Først litt om firma:
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) er et amerikansk multinasjonalt medisinalkonglomerat, grunnlagt i 1887. Virksomheten fremstiller utover medisiner også medisinsk utstyr og husholdningsprodukter.
Hovedkontoret er i New Brunswick, New Jersey og tilsammen er det ca 250 datterselskap i 57 land og produktene selges i over 175 land. På verdensbasis har Johnson & Johnson en omsetning på 61,587 mrd. US$ og sysselsetter i alt ca 115.000 personer.
Johnson & Johnson’s merker inkluderer mange produkter til husholdningsbruk, medisin og førstehjelp. Blandt de mest kjente her i Norge er Band-Aid (bandasjer), Johnson’s babyprodukter, Neutrogena (kosmetikk og skønnhetsprodukter), Clean & Clear (ansiktsvask), Acuvue kontaktlinser, Listerine (tannskyll), Nicorette, Natusan og allergimedisinen Zyrtec

Nylig kunngjorde ledelsen at de øker sitt årlige utbytte fra 0,7$ til 0,75$ hvilket gjør at utbyttesgraden øker til ca 3%. Dette er forøvrig det 53. året på rad at de øker utbytte. 53 sammenhengende år, betyr at man på tross av Vietnamkrig, oljekrise på 70-tallet, 80-tallets yappe-smell, finanskrise, .com-boble – hva som helst – så klarer de allikevel å øke utbetalingene. Dette vitner om en sterk drift og et solid diversert selskap som er rustet mot det meste. Det er derfor vanskelig å se hva som skal til for at de nå plutselig skal slutte å øke utbyttene sine.

JNJTeknisk sett, så burde jeg kanskje ventet med å handle. De ligger nå i en fallende trend på middels sikt, og har gitt et salgsignal fra rektangelformasjon med kursmål på ca 95,50. Men historisk sett så har den ikke gått så langt før den har vendt. På lang sikt så har kursen brutt ut av en stigende trend og ligger og konsoliderer på ca 100 USD.
Om man prøver å verdivurdere aksjen iht til denne metoden, så får man et litt annet bilde. De viser at aksjen er sånn någenlunde riktig priset i forhold til verdiene i selskapet.
JNJ-fast1 JNJ-fast2 Legger man også til at aksjen i dag handles for P/E=15,6, mens gjennomsnittet de siste 5 år ligger på 17,8, så er det nok ikke så dum inngang.
Noen tall ved handel:

 • P/E: 15,6
 • 3-Year Dividend Growth Rate of 7,0%
 • 5-Year Dividend Growth Rate of 7,4%
 • 10-Year Dividend Growth Rate of 9,7%
 • Annual Dividend Yield of 3,0%
 • PayOut Ratio 50%

Med denne handelen øker jeg mitt årlige utbytte med 36 USD

Salg – Orkla

Case-ClosedEnda en aksje gikk ut av porteføljen i dag. Denne gangen var det Orkla sin tur.
Orkla ble første gang innhandlet 24/6-13 – det vil si at jeg har eid aksjen i ganske nære 2 år. De var blandt de første jeg kjøpte etter at jeg bestemte meg for å følge strategien og porteføljesammensetningen til Netfonds Extra.
Den første tiden gikk det «litt tregt», men det var vel egentlig før jeg fikk øynene opp for dette med utbyttesinvesteringer. Jeg gjorde et par innkjøp i løpet av det første året, slik at jeg til slutt satt på 290 akjser. Disse ble solgt i dag til en verdi av NOK 62/aksje.

Orkla har vært en hyggelig bekjentskap, og – ikke umulig at jeg tar en posisjon her igjen. Samlet fortjeneste når jeg regner med utbytter og kurtasjer er på 14,91% på disse to årene – det vil si neste 7,5% årlig…. Det er bare så mye bedre enn banksparing dette…..