Kjøp – Islandic Salmon

buy4Hei hei hei!
Her er det tydeligvis på tide å hente frem det jeg har skrevet om min investeringsstrategi.

«Spare og investere månedlig i (solide) selskaper som også gir utbytte.»

 På en hvilken som helst skala fra 1 – hvor godt synes du egentlig at dagens kjøp stemmer inn med strategien din?
Vel. Det eneste svaret der er vel ikke i det hele tatt. Så hvorfor da, egentlig?
Hva er det som gjør at jeg i da har tatt en liten posisjon i Islandic Salmon?

islax

Isislaxlandic Salmon (ISLAX) heter selskapet på Oslo Børs. Det er et holdingselskap og eier det islandske oppdrettsselskapet Arnarlax  og kan vel sies å være SalMars satsing på det islandske markedet siden SalMar og deres eiere har over 50% eierandeler i ISLAX.
Arnarlax er en av de største aktørene innen fiskeoppdrett på Island med hovedsete i Bildudalur på nordvestkysten. De har 9 oppdrettsanlegg fordelt på 3 forskjellige fjorder nordvest på Island.
Jeg er egentlig litt positiv innstilt til fiskeoppdrett. Det blir bare flere og flere av oss i denne verden, og dermed så må det fremskaffes mer mat – eller protein. Protein fra sjømat er kanskje det som har best potensiale i årene som kommer, spesielt med tanke på at det også må/bør være en økologisk bærekraftig produksjon.
I Norge er jeg allerede litt inne i både Mowi og Lerøy, men SalMar har også vært på blokka. Det har bare vært så dyrt…. 
Derfor er dette kjøpet et forsøk fra min side om å komme meg inn på et interessant marked – Island – og samtidig ta del av SalMars kunnskap om bedriftsbygging og fiskeoppdrett. 

Island er et interessant geografisk område for oppdrett selv om det ikke er fritt for utfordringer.
Vinterene kan være mye tøffere enn deler av norskekysten og Arnarlax har hatt utfordringer med fiskedød som en følge av kalde temperaturer.
Samtidig så er det renere og dermed ikke så store utfordringer med tanke på lakselus og dermed antibiotika og andre ting.
Politisk så tror nok landet har vært veldig konservativt ift ordinær fiskeproduksjon, og at det dermed ikke er helt «stuerent» å drive oppdrett. Men – om man ser hva de har fått til på Færøyene med Bakkafrost, så tror jeg også at fiskeproduksjon på Island vil få en god vekst i årene som kommer. Og spesielt da med all kunnskap om næringen som SalMar tar med seg inn som hovedeiere.

ISLAX er et kjøp med lang tidshorisont – ingen tvil om det. Og så får man håpe at utbyttene vil komme siplende inn om noen år fremover.

Kalde tall ved kjøp:
Antall aksjer – 43
Kurs – 118,00 per aksje
P/E – 
Dividend Yield: 0,00 %
Dividend / FCF = 0,00%