Kjøp – RWE AG (a long shot)

buy4Min investeringsstrategi er mer en sparingsstrategi.
Det betyr at jeg sparer et fast beløp hver måned som jeg så plasserer i utvalgte fond og aksjer.
Dermed så blir det ikke noe gigantbeløp man går inn med hver måned, men – gammel som jeg er, så må jeg også tenke litt defensivt og sørge for at det ikke blir gambling av det hele. Når man snart er 55, så er det ikke så mange år å ta igjen tapte penger på. 
I mine ører, så er det også en form for risikovurdering.
Så – hva investerer man så i – når børsene går og har gått så mye som de allerede har gjort?

Jeg må innrømme at dagens kjøp er i kategorien «defensiv plassering»,  og jeg har i dag fylt på med den tyske energileverandøren – RWE AG:

RWE

RWE AG (RWE.DE) er et holdingselskap basert i Tyskland. Selskapet er engasjert i produksjon, overføring, distribusjon og handel med elektrisitet og gass – altså såkalt «Utilities». Virksomheten er delt inn i tre segmenter: Lignite & Nuclear, European Power and Supply & Trading.
Segmentet Lignite & Nuclear – fokuserer på kraftproduksjon i Tyskland ved bruk av brunkull og kjernekraft.
European Power – inkluderer kraftproduksjon i Tyskland, Storbritannia, Nederland og Belgia ved bruk av gass- og kullkraftverk.
Supply & Trading segmentet – handel med elektrisitet, naturgass, kull, olje, karbondioksidsertifikater og biomasser.

Så hvorfor RWE – og ikke et annet Utility-selskap i Europa?
De største konkurrentene lengre ned i Europa leverer på lik linje med finske Fortum høyere yield ifm utbytte. Og – dette er jo utvilsomt en hedge mot svingninger i markedet.
Vel – her må jeg innrømme at jeg er litt følge bjellesauen.
I strategien min så er det et ønske om å være eksponert i de fleste sektorer – så et Utility-selskap skulle jeg ha inn.
Men hvorfor RWE og ikke Fortum E.On eller Fjordkraft for den delen?
Første gang jeg hørte om RWE var i en podcast med J P Sissener hvor han pratet varmt om dette selskapet. At de er en omstilling fra «grå» energi  – til og med temmelig mørk og nesten svart energi, og over til mer grønn energi. Det gjør de garantert i de andre selskapene også. Fundamentalt – så er jeg heller ikke i stand til å se de aller største forskjellene, og i tillegg så har RWE bare halvparten av utbyttes-yield i forhold til konkurrentene.
Likevel – så er det et par faktorer. Og jeg er enig at her tar jeg et «a long shot bet».

For det første – om man ser utviklingen de siste 5 årene så ligger dagens kurs i nedre del av trendkanalen – en trendkanal som er stigende! 
RWE1
RWE2E.on, Fortum og andre konkurrenter har en mer sidelengs utvikling i samme periode.
RSI er temmelig lav – ca 43 – og når da bilde nummer to som er fra Stockopedia viser et momentum-rank på 9 – så tilsier det at aksjen ikke er spesielt populær om dagen. Så om Mr JP Sissener har noen egenintresse av å prate opp kursen? Njæ – det tror jeg ikke noe på.
Til det er både han og publikum han sa dette til, altfor lite til å kunne presse kursen opp i et slikt stort selskap.

En annen ting som fikk meg til å velge RWE foran de andre er utviklingen i utbyttet.
Mens konkurrentene ligger på mellom 1,5-2,5 % vekst i utbytte de siste årene – altså omtrent som inflasjonen – så har RWE en økning på rundt 6%.
Dermed så er jeg der da – at dette skal være et defensivt valg når alt annet er dyrt. Og så håper jeg at denne inngangsverdien skal være gunstig på lang sikt. Både med tanke på kursutvikling, men også yield. Om 5-10 år

Vi får se om det ikke kan bli et lite kjøp til denne måneden, vel.
Det har kommet inn noe utbytter i løpet av måneden som gjør at det åpnes opp for ytterligere handel…..

nytt forsøk?

utvikling2Det er ikke sikkert jeg skal satse på «Blogging» som eneste inntektskilde.
Antagelig vil inntekten fra det være såpass lav at jeg ville holdt egen kroppsvekt langt under et medisinsk forsvarlig nivå.
Men – jeg gir liksom ikke opp helt heller.
Det er liksom noe ved dette som gjør at jeg ofte har lyst til å skrive litt. Kanskje er det mangel på sosial kontakt?

Forrige innlegg var for ganske nøyaktig 2 år siden. At det ikke har blitt skrevet så mye her på den tiden har litt å gjøre med at da jeg solgte meg ut – for det meste i hvertfall – så var det for å starte et eget firma.
Det har kostet en del penger, men fremfor alt masse tid. Tid som har gått ut over overskudd til annet.
Men fra høsten 2019, så tok jeg litt opp igjen dette med sparing og investering, selvom det er i litt mer beskjedne former enn tidligere.

Tid1Jeg har f.eks ikke så mye inntekt fra hobby som jeg hadde tidligere. Jeg setter dog av 4000 kroner i måneden som investeres på forskjellige måter.
Det kunne sikkert vært mer, men en av lærdommene jeg har tatt med meg herifra er at jeg hadde en ganske så hard investeringsprofil tidligere. Det medførte at jeg litt for ofte kom opp i en situasjon hvor jeg måtte selge av noe innehav når jeg fikk økonomiske overraskelser andre steder.
Det forsøker jeg nå å endre på ved å moderere meg litt på investeringene og heller samtidig bygge både bufferkonto og legge noe til side for oppgraderinger og vedlikehold av bolig.
En mer nyansert og balansert fremtoning der altså

Hva har da skjedd siden sist?
Egentlig så er det såpass mye at det ikke kan skrives om i et innlegg.
Jeg har de samme grunnleggende tankene når det gjelder investeringer, men ikke bare de aller største selskapene. Jeg har økt risikoen litt ved å også hente inspirasjon fra mindre selskaper – uten at det nødvendigvis går ut over kvaliteten.
Jeg holder fortsatt på det faktum at et selskap må betale utbytter for at det skal være interessant for meg. I hvert fall – «foreløpig». Jeg kan jo ikke garantere at jeg plutselig får et NEL-innfall/anfall igjen……

buy4Som et eksempel så er jo nå investert i både Nilörn-gruppen, Scanfil og Electra. Men jeg har også beholdt Equinor, gått inn i tyske RWE og hentet inn en posisjon i AT&T igjen. Så en blanding av store og små. Men alle betaler regelmessige utbytter. Det er liksom det grunnleggende.
Jeg har beholdt oversikten min på et par og 70 selskaper i forskjellige land som jeg justerer og oppdaterer foran hver handel. Men jeg har ingen tanker om å ha så mange selskap i porteføljene. Et sted mellom 20 og 30? Så bruker jeg de andre til å sjekke om sektor er rett, om selskap innenfor valgte sektor er rett – eller om det er noe som er modent for å skifte ut.

En liten periode mellom høsten 2019 og i dag, så har jeg også handlet hver måned. Fra og med nå, så er det endret til å være annenhver måned og heller gå inn med det dobbelte – altså 5000 kroner+ eventuelle utbytter.
Fond er fortsatt månedlig, og da 500 som fordeles på 14 utvalgte fond, og 1000 på Odin Horisont.
Foreløpig så er ODIN den som har lavest avkastning vil jeg mene….

Så får vi se da – om det er to år til neste innlegg. Eller om jeg kommer tilbake i slutten av denne måneden med en grundig forklaring til hvorfor jeg handlet den aksjen jeg gjorde. Jeg skal ikke være flink til å forutsi og time markedet, men at vi er nærmere enn topp enn å ha samme utvikling på resten av dette året enn fjoråret – det er vel ikke en farlig gjetning å ta.

April måneds utbytter:

  • ABG – 352,75
  • SCANFL – 157,13
  • MAIN – 15,49
  • Totalt NOK 525,37