Kjøp – Austevoll Seafood

buy4Månedens andre handel ble også en litt mindre posisjon en hva som normalt er planen. Jeg kan jo sikkert unnskylde meg med at siden Nordnet har satt ned kurtasjen, så er det også rom for flere og mindre handler. Noe i meg sier jo at «da kommer pengene fortere i arbeid», og det er jo ikke helt feil. Det er heller ikke tilfeldig at med tanke på akkurat det, så handlet jeg meg inn i det norske oppdretts- og sjømateventyret og dagen før ex-utbyttedatoen gikk til anskaffelse av:

Austevoll Seafood (AUSS) holder til på Austevoll i Hordaland. Selskapet har virksomheter over verden innen pelagisk fiskeri, produksjon av fiskemel og -olje, foredling av fisk til menneskeføde. De driver også med salg av fiskeprodukter og lakseoppdrett (Austevoll Seafood eier over 50% av Lerøy Seafood).
I motsetning til hvordan oljeprisen har oppført seg de siste par årene, så har fiskeprisene holdt seg sånn någenlunde stabile. OK – det var en dipp før nyttår, men den kom raskt opp igjen. De fleste analytikerne er også enig om at det vil være en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel et par år til, som forhåpentligvis vil være med på å styrke eller i det minste stabilisere prisnivået. Personlig tror jeg jo også at det forspranget vi har fått på fiskerinæring i Norge, samt med våre forutsetninger…. vel – i dag leste jeg en artikkel hvor noen sammenligner Norge er med oppdrettsfisk, som Saudi-Arabia er for oljeprodusenter.

Austevoll hadde jeg på radaren min for et par år siden, men den ble litt borte da krona svekket seg. Som jeg har nevnt tidligere, så har jeg også hatt lyst til å sette mere av sparekapitalen på hjemmemarkedet pga dollarutvikling og temperaturen ellers i amerikansk økonomi. At det akkurat ble Austevoll har rett og slett med at jeg nå rekker å være med på litt av utbytteutdelingen i år. 7 kroner per aksje skal deles ut – det er en yield på over 9%. Austevoll har historisk sett ikke hatt for vane å dele ut slike store utbytter, men normalt ligger de på ca 3-5% siden 2009. Hvilket er helt innenfor mine kriterier

Jeg kjøpte 64 akjser til en kurs 74,75. Det betyr at jeg øker det årlige utbyttet med NOK 448,-

Jeg nevnte dette med å sette ut penger raskt i arbeid. Jeg har fulgt med på et par andre bloggere som jeg lett kan sammenligne meg selv med – både når det gjelder kunnskap og når vi startet. Noen av de er mye mer kjøpevillig enn hva jeg har vært… og de har lyktes. Mye pga kurtasjen de har er lavere enn hva jeg har hatt.
Jeg har også innsett at jeg er ingen W. Buffet, så jeg vil vekte meg litt opp i fondsparing. Der er det jo heller ingen kurtasje – dog andre kostnader – men man kan handle for veldig små beløp. Jeg har derfor plukket meg ut 10 forskjellige fond – diversifisert etter beste evne – og kommer sakte og sikkert handle meg opp i disse. På den måten vil jeg forhåpentligvis få avkastning på hver eneste 100-lapp.
Så – alle fondsforvaltere der ute: SKJERP DERE NÅ!
I hvert fall 10 av dere 🙂

Kjøp – Main Street Capital Corporation

buy4Jada.
Jeg vet jeg sa jeg antagelig ikke kom til å gjøre en handel i mai. Og jeg er fullstendig klar over at jeg sa jeg antagelig ikke kommer til å handle i USA. Likevel ble det altså det. En skikkelig vinglepetter?
Kanskje det – men når sommevarmen setter inn for fullt, og fuglene kvitrer osv….
Neida – det er ikke slik i det hele tatt, men – siden Nordnet har satt ned kurtasjen på småhandling, så prøver meg med en ny variant, og har handlet «1/2-posisjon» i

Main Street Capital Corporation (MAIN) er et amerikansk finansierings- og forretningsutviklingsselskap med base i Houston Texas. Firma ble grunnlagt i 1997 og har bl.a spesialisert seg på finansiering, konsolideringer, oppkjøp m.m i små og mellomstore selskaper. I hovedsak i sør og sørvestre USA. Enda et selskap innen finans, altså. Nå er den sektoren stor nok ….

Og hva mente jeg med «1/2 posisjon»?
Jeg har tidligere nevnt jeg har lagt merke til at aksjekursene i de fleste selskapene har en tendens til å gå litt ned etter at jeg har gjort en handel.
Main er et selskap som betaler månedlige utbytter – hvilket passer fint for meg i oppstartfasen da javnt utbytte er viktig – og de skal dessuten utbetale en ekstra bonus i form av ekstraordinært utbytte. Ex-datoen for dette utbyttet ($0,28/aksje) er ikke før 16/6, men ex-datoen for det ordinære utbyttet i Juni ($0,18) er den 18/5 – og til den datoen hadde jeg ikke fått spart meg opp til 10 000. Derfor tenkte jeg at jeg går inn med en liten del nå, og så – om det går som det bruker – så kan jeg innvente eventuelle kurssvingninger og handle inn resten før 16/6.
Kurtasjen er jo ikke på mer enn 46,- NOK, så …
MAIN 2016-05-21Hvordan er så kursutviklingen?
MAIN har vel ligget ganske så horisontalt i flere år og min inngang er litt over midt på treet. Men volumbalansen ser interessant ut. Skulle den bryte igjennom først taket på 32,60 så vil det bli spennende å se om taket holder. Har jeg feil her, så er det jo fine utbytter å hente i denne horisontale trenden. MAIN utbetaler nemlig gode utbytter – per tiden 6,7% og de har økt utbyttet de 5 siste årene.
Main havner for mitt vedkommende inn sammen med AT & T, hvor lavt årlig utbytte, kompenseres med høy yield – som igjen hjelper til med å holde porteføljens totale yield oppe.

Denne gangen kjøpte jeg 24 akjser til en kurs $31,30. Det betyr at jeg øker det årlige utbyttet med USD 51,84 (NOK 431 med dagens kurs). Men – jeg kommer til å handle opp i mot 20 aksjer til – alt etter kursen, slik at det totale vi være ca 790 NOK i årlig utbetaling.

Utbytteoppdatering – April 2016

Så var April 2016 historie, og det er på tide å gjøre en liten oppsummering.

investment-320x202April måneds utbytter:

  • SDIV: 63,01 NOK
  • BNS: 99,27 NOK
  • VTR: 112,84 NOK

Totalt April:
275,12 NOK
Totalt 2016:
1 929,06 NOK
(18,17% av målsetting)

Jeg har en stund vært klar over at månedene 1-4-7-10 er «dårlige måneder». Det vil si – de selskapene jeg er investert i, ikke betaler ut utbyttene sine i disse månedene. I følge min egen strategi, så skal jeg også ta hensyn til utbetalingsmåneder sånn at kontantstrømmen blir så javn som mulig. Grunnlaget for dette forsvant litt da jeg solgte meg ut av bl.a Reality Income, og når da TD betaler ut 30/4 – en lørdag – så er jo ikke dette synlig på min konto før mai.

April 2016Nå betyr ikke dette mest i løpet av et år, jeg vet det. Og om man sammenligner med fjoråret så ser man at jeg egentlig ligger ganske godt an – selvom april og mai kommer til å bli dårligere enn forrige året. Dette er på ingen måte overraskende på meg. Jeg hadde jo en del norske aksjer i fjor, som betaler ut en gang per år – nemlig i april og mai – men jeg liker å ha det «ned på papir» – sånn at det er synlig og sånn at jeg kan velge blandt selskapene jeg har på watch-listen. Kombinasjonen av lavt priset, stigende trend osv…. og utbetalingsmåned, selvom det ikke er det mest markerte kriteriet.

Av disse grunner så er det heller ikke så mange nyheter på watch-listen.
Jeg tror vel ikke det blir noen handel i mai – kanskje i juni/juli:
AMGN – Amgen Inc
CSCO – Cisco Systems Inc
STL – Statoil
CAT – Caterpillar
GJF – Gjensidige Forsikring
HCP – HCP Inc
IBM – International Business Machines
MAIN – Maine Street Capital
SFL – Ship Finance International
ATEA – Atea

Jeg er litt mer forsiktig med amerikanske aksjer om dagen. Det har litt med dollarutviklingen å gjøre, men også med at noen analytikere – både i Norge og USA – hevder at det amerikanske markedet kan se ut til å ….om ikke utvikle seg negativt, så vil kanskje den raske utviklingen de hadde for et par år siden, bli hentet inn av Europa. Noen norske analytikeren går jo også ut med at man skal hente kaptialen hjem. Av disse grunner ser jeg litt på norske selskaper om dagen – type Atea, Gjensidige og Veidekke. Bakdelen med det er at det skaper en boom i utbetalingene til en eneste måned – neste år….
…..unntatt MHG da…. og med den aksjen ned mot og kanskje under 120 kroner…..  🙂