Money_2016_Happy_New_YearEt investeringsår er akkurat avsluttet, og – som alle andre – må også jeg sammenfatte året som gikk.
Jeg gjorde en liten konsolidering i sommer. Renset litt opp i strategier og planer. Målsetningnene jeg satte meg da var (resultater i parantes):

Målsetning 31.12.2015
 Sparing  14 000 (203 024)
 Leieinntekt  16 000 (17 000)
 Spilleinntekter  6 000 (9 500)
 Utbytte  3 200 (6 937)
 Totalt  39 200 (265 352)

Man kan vel trygt si at jeg kom i mål.
Totalt er det i dag 17 aksjeposisjoner til en verdi av NOK 187 883 og fondsplasseringer for 8 249. Det blir totalt 196 132 NOK i verdipapirer.
Det er klart at når det blir så stor forskjell fra hva jeg planla, så vil det også bli en litt annen strategi for 2016, men det kommer jeg tilbake til i et senere innlegg.

investment-320x202Først – utbyttet for Desember er slik:

  • SDIV: 10,63 NOK
  • BDI: 22,89 NOK
  • O: 36,69 NOK
  • JNJ: 66,90 NOK
  • BP: 179,05 NOK

Totalt Desember:
316,16 NOK
Totalt 2015:
6 937,25 NOK

Porteføljen min består 31/12 av:

2015Totalt sett har jeg altså gått i pluss med 0,47%
Det er ikke spesielt mye, men med tanke på at de siste handlene er gjort mot slutten av året – i en turbulent periode. Dessuten – aksjene er jo utbyttesaksjer, og mange har jeg ikke rukket å få noe utbetalt enda, så – det skal bli spennende å se hva 2016 gir.

Reklamer