Kjøp – Desember 2015

buy4Desember ble en travel måned. Spesielt på jobb. Derfor har jeg dessverre ikke klart å oppdatere bloggen min – for det ble også en del handler i desember.
Som jeg tidligere har nevnt så endret de økonomiske forutsetnignene seg litt mot slutten av året, slik at jeg kunne foreta en del flere handler enn tidligere antatt. Jeg tenkte derfor å lage en liten oppdatering av alle handlene i desember i denne posten.

Den første handelen jeg gjorde var et påfyll av Kinder Morgan

KMI har hatt en fryktelig periode. Etter et par oppkjøp så fikk aksjen virkelig svi. Investorer fryktet for gjeldsgraden og kredittratingen ble også nedgradert. Til slutt måtte også KMI kutte utbyttet med hele 75%. Mange har derfor forlatt KMI helt. Grunnen til at jeg istedet kjøpte meg litt opp er at KMI fortsatt har en yield på over 3%. Dessuten så er det noe med å ha tro på ledelsen – som er kjent for å ha en positiv utbyttespolitikk. Jeg har derfor tro på at KMI kommer tilbake. Ikke i 2016, men 2017 eller 2018. Utbyttet vil gradvis øke igjen, og avkastningen på invistert beløp vil dermed være bra. Skeptikeren i meg har dog lagt inn veto på å ikke kjøpe mer KMI før optimisten viser seg å ha rett 🙂

De andre handlene denne måneden har vært i nye posisjoner:
marine-harvestMarine Harvest (MHG) – Verdens største produsent av sjømat. Jeg har tidligere hatt en stor posisjon i MHG, men denne ble solgt våren 2015. Grunnen til at jeg nå går inn igjen – på tross av en litt høy P/E – er mye på grunn av det norske renten. MHG selger i EUR og USD, og dagens kronekurs veier opp for høy P/E. Jeg har litt tro på noen gode utbytter i et par år, siden det er ikke mange som tror på en vesentlig endring av kronen med det første. Dermed så vil MHG fortsette å ha gode vilkår. Samtidig så vil jeg raskt vurdere MHG om det blir endringer i kronekursen.
Med dagens utbyttenivå øker jeg mitt årlige utbytte med NOK 716,80 med denne handelen

ateaATEA er også en aksje jeg har hatt på radaren en stund. Den har vært priset litt høyt etter min mening, men gikk inn i den da den touchet 75 kroner. Som vanlig gikk den ytterligere ned så fort jeg hadde handlet – det har de aller fleste aksjer gjort, og er hovedårsaken til at jeg har innsett at jeg IKKE er en trader 🙂
ATEA er en av de ledende leverandører av IT-infrastruktur i Norden. Selskapet tilbyr hovedsakelig maskin- og programvareprodukter produsert av andre (IBM, Microsift, Cisco osv), konsulenttjenester og serviceavtaler innenfor system/plattform, kommunikasjon, sikkerhet, produktivitet/samhandling.
Selskapet har også en aksjonærvennlig utbyttespolitikk med økende utbytte de 7 siste årene. For 2014 var yielden 8,44% – eller 6,50 per aksje.
Legger vi dette til grunn for 2015, så kan jeg altså legge til NOK 1300 på mitt årlige utbytte etter denne handelen. Men – la oss nå håpe at de øker utbyttet også i år…

VTRVentas Inc. (VTR) er et offentlig eiet investeringsselskap. Forretningsområdet er investering, forvaltning, finansiering og utleie av eiendommer innenfor helsesektoren i USA og Canada. Firmaets investeringer er primært helserelatert, blant annet sykehus, pleietjenester , seniorbolig anlegg, medisinsk kontorbygg og andre helserelatert fasiliteter. Ventas, Inc. ble grunnlagt i 1983 og er basert i Chicago, Illinois med flere kontorer i Irvine – California, Louisville – Kentucky, CharlotteNorth Carolina og Dallas –Texas.
Selskapets
yield er for tiden på 5,36% – eller 2,92 USD per aksje.
Men denne handelen kan jeg altså legge til 64,24 USD (ca 565 NOK) til mitt årlige utbytte.

FortumFortum Corporation (FUM1V.HE) er et finsk energiselskap med virksomhet i Norden og Østersjø-regionen. Fortum produserer og selger elektrisitet og varme, samt drifter og vedlikeholder kraftverk. Hovedproduktene er strøm, varme og damp. Selskapet har virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Russland og India. Den finske stat er majoritetseier i Fortum Oyj med en aksjepost på vel 50 prosent. Fortum ble dannet i 1998 ved fusjon mellom elektrisitetsselskapet Imatran Voima Oy og det finske statsoljeselskapet Neste Oy. I 2005 ble oljevirksomheten igjen tatt ut av Fortum, og Neste Oil Oy ble (re)etablert. Fortums ambisjon er at all strøm skal komme fra fornybare kilder.Fortum eier 34,1 prosent av aksjene i Hafslund ASA og er nest største eier i selskapet etter Oslo kommune.
Utbyttespolitikken er det heller ikke noe å si på med 9,32% i fjor, eller 1,3 EUR / aksje. Jeg har dermed økt mitt årlige utbytte med 143 EUR (ca 1370 NOK)

ABGSC_LogoABG Sundal Collier (ASC) er et norsk finansselskap etablert i 2001 som en sammenslåing av det norske meglerhuset Sundal Collier og det svenske ABG Securities. Foruten kontor i Norge har ABG Sundal Collier kontorer i Sverige, Danmark, Storbritannia, USA og Tyskland.
Selskapet er delt i to deler:

 • Markets (aksjer, obligasjoner, valuta)
 • Corporate Finance

Utbyttet fra ASC bruker å være bra, og med de siste års snitt, har jeg økt mitt årlige utbytte med NOK 1125 etter denne handelen

AFAF Gruppen ASA (AFG) er et norsk entreprenør- og industrikonsern og har hovedkontor på Helsfyr i Oslo.
AF Gruppen ASA har virksomhet innen eiendom, bygg, anlegg, miljø, offshore og energi med om lag 3 200 ansatte i Norge, Sverige, Storbritannia, Kina og Singapore. Selskapet ble etablert i 1985 og 1. april 2006 ble de fleste av AFGs datterselskaper sammenslått til ett selskap; AF Skandinavia AS, som senere har skiftet navn til AF Gruppen Norge AS.
AFG passer har vist en javn og fin stigning de siste årene, og passer fint inn i min portefølje av aksjer med godt utbytte og har i 2015 gått over til å betale ut utbyttet 2 ganger i året. Antatt at utbyttet fra november (3 kr/aksjen) ligger til grunn for 2015, så har jeg økt mitt årlige utbytte med minst 660 NOK etter denne handelen.

Slik får det bli – et kort sammendrag av månedens handler.
Jeg håper derimot at dette ikke er standarden, og at jeg kan oppdatere oftere fremover.
Økningen i antallet aksjeposter og kapital har jo selvfølgelig gjort at samtlige målsetninger for 2015 er sprengt.
Det betyr også at målsetningene for 2016 blir totalt anderledes.
Mer om dette i en oppdatering for desember og 2016 – om noen dager
Til da – Godt nytt år

Kjøp – Emerson Electric Co.

buy4Så ble det en handel til i November.
En sektor jeg ikke har vært spesielt investert i er industri-sektoren. Det har jo mye med at det siste årets nedgang i oljeindustrien, også påvirker mange industrier utenfor energibransjen. Men – målsetningen min er jo å være diversifisert i flest mulige sektorer, og en aksje jeg egentlig har gått og tittet på en lang tid, er Emerson Electric Co.

Emerson Electric Company er et amerikansk selskap som produserer elektriske artikler, telekommunikasjonsutstyr, lagerutstyr, klimaløsninger, verktøy og motordeler. Selskapet ble etablert helt tilbake i 1890 og har om lag 140 000 ansatte i 150 land.
Emerson Electric organiserer sin virksomhet i 5 segmenter:

 • Process Management – leverer produkter og tjenester for å hjelpe virksomheter til å kontrollere, regulere, operere, måle og analysere produksjons eller automatiseringsprosessene
 • Industrial Automation – kraftproduksjon, strømkvalitet, kraftoverføring, væske-automasjon, robotmaskiner, rengjøringsprodukter, med mer.
 • Network Power – beskytter og optimaliserer strømforsyning for kritisk infrastruktur som datasentre, kommunikasjonsnett, helsevesen, og industrianlegg.
 • Climate Technologies – verdensledende leverandør av oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg og kjøleprodukter for kommersielle, bolig og industrielle applikasjoner. Segmentet opererer under en rekke merkenavn inkludert Emerson, Browning, Copeland, Dixell, og White-Rodgers.
 • Commercial & Residential Solutions – produserer apparater, lagringsprodukter, og verktøy for boliger og kommersielle kunder. Segmentet opererer under flere merkenavn.

Emerson Electric Co drar fordeler av å være en av de aller største firmaene i sitt slag med 230 fabrikker spredt over hele verden. Ca 40% av selskapets virksomhet kommer fra s.k. «Emerging Markets». Samtidig så er vel dette en av de store grunnene til at selskapet har hatt litt «motvind» det siste året. Aksjekursen har falt i takt med at USD har styrket seg, det samme med inntjeningen. Økningen i utbyttet er langt ifra på samme nivå som tidligere.
Ledelsens plan er å fokusere på sine to beste forretningsområder: Industri Automation (automasjonsløsninger) og Commercial & Residential Solutions. Resten planlegges å deles opp eller selges ut. Et slikt salg vil frigjøre nye kontanter og et hint om hvordan ledelsen vil fordele disse ble gitt i selskapets presentasjon av rsultatet for 4. kvartal. Her ser det ut til at det finnes planer om å gjøre betydelige oppkjøp:

increased level of evaluation and acquisition of key strategic assets

Emerson Electric har vist seg å være meget aksjonærvennlig. I tillegg til selskapets 59 år med økte utbytter, har selskapet også kjøpt tilbake utestående aksjer med et snitt på 1,8% hvert år de siste ti årene. Det årlige utbyttet ligger i dag på ca 3,8%.
Basert på historiske utbytter og selskapets tilbakekjøpspolitikk, tror jeg derfor at selskapet vil fortsette på en aksjonærvennlig måte så fort ledelsen har løst de kortsiktige utfordringene.
For selvom det er betydelige utfordringer på kort sikt – sterkere US-Dollar, nedbremsing av veksten i fremvoksende markeder, lav oljepris – så vil selskapets langsiktige vekstutsikter være lyse. Den årlige veksten i EPS vil antagelig ligge på ca 8,5% pr år og med en mer strømlinjeformet drift, er det ingen grunn for at ikke Emerson Electric bør vokse like raskt over det neste tiåret som det har gjort det siste ti.

Noen tørre tall ved handelen:

 • P/E: 12,55
 • Payout-ratio: 46,93
 • 10-year EPS growth: 8,91%
 • 10-year dividend growth: 8,1%
 • Annual Dividend Yield: 3,78%
 • Dividend increase: 58

Jeg kjøpte 25 akjser til en kurs 50.01 og med denne handelen øker jeg mitt årlige utbytte med 47,50 USD….