Kjøp – Kinder Morgan Inc

buy4Hver gang jeg foretar et kjøp, så lager jeg et lite innlegg om det her på bloggen. Dette er mest for at jeg selv skal kunne tenke tilbake på «hva var det som gjorde at…» og for at jeg dermed kan se og lære i etterkant av kjøpet. Hva gjorde jeg rett? Tenkte jeg feil?
August ble en veldig rolig måned. Det var helt som forventet siden jeg var på feriereise i 3 uker. Siste uken i august var det også en kraftig korreksjon i aksjemarkedet verden over, uten at jeg hadde tilgjengelig kapital. Men – jeg håper ikke jeg gikk inn på feil tidspunkt alikevel. Energi-aksjer er forholdsvis billig om dagen….

Kinder Morgan opererer innen energistruktur. Gjennom sine datterselskaper eier og driver Kinder Morgan rørledninger som transporterer naturgass, bensin, råolje, karbondioksid og andre produkter over hele nord-Amerika. De driver også flere terminaler for omlasting til båt, jernbane osv…
Nylig annonserte Kinder Morgan at de høyer utbyttet, og med aksjekurs på dagens nivå er utbetalingen over 6%. Målsetningen til til firma er dessuten å høye utbyttet med 10% årlig frem til 2020, og det er vel grunnen til at jeg går inn nå – mens olje- og energiaksjer er relativt lavt priset.
Mitt tidligere kjøp var innenfor kullindustrien. USA har et klart og definert mål om å bevege seg fra kull til gass, og i så måte ser fremtiden lys ut for KMI med tanke på sitt store nettverk av rørledninger over hele landet.
Oppsummert så kan vi vise til:

  • P/E: 43,58
  • 3-Year Dividend Growth Rate of 9%
  • 5-Year Dividend Growth Rate of 31,9%
  • Annual Dividend Yield of 6,26%

Jeg kjøpte 38 akjser og med denne handelen øker jeg mitt årlige utbytte med 60,76 USD….