Oppdatering – Hovedportefølje 27/12-13

Slik ser min Hovedportefølje ut etter det første, nesten hele året:

Hovedportefølje
Selskap Antall Verdi Real. gev. Ureal. Gev. Utbytte Total Utvikling
ALGETA 0 0,00 1 604,40 1 604,40 39,75 %
DETNOR 53 3 535,10 -911,00 -911,00 -25,77 %
HEX 165 5 329,50 2 115,40 1 534,50 3 435,40 68,48 %
KOG 20 2 550,00 310,00 310,00 12,16 %
LSG 27 4 779,00 603,50 603,50 12,63 %
MHG 1 150 8 498,50 1 321,75 158,75 1 480,50 17,42 %
NAS 52 9 786,40 866,00 -2 881,30 -2 015,30 -20,59 %
ORK 88 4 164,16 -269,04 -269,04 -6,46 %
SDRL 20 4 952,00 246,00 110,96 356,96 7,21 %
STL 78 11 466,00 810,00 810,00 7,06 %
DNO 140 3 388,00 168,00 168,00 4,96 %
Total 58 448,66 4 585,80 932,41 269,71 5 787,92 9,90 %

Som man ser av resultatene, så er det mildt sagt «litt opp og ned»
Meningen med dette året var jo å først og fremst prøve å følge Netfonds. Det kunne i og for seg vært hvilken som helst fondsmegler. Grunnene til at det ble Netfonds er egentlig flere. Det er hos Netfonds jeg åpnet VPS konto, men først og fremst er det fordi at jeg er klar over mine egne manglende kunnskaper i aksjetrading. Og siden aksjeporteføljen ligger åpent på nettstedet, og de legger ut oppdatering på Youtube – hvor de da går igjennom endringer i porteføljen, så håpet jeg at jeg kunne se virkning og årsak. Det var også planen at jeg skulle begynne med små beløp, siden jeg rett og slett ikke har råd til å tape flerfoldige 1000-lapper. Med tanke på dette, så synes jeg det har vært et lærerikt år.
Siden det er første året jeg er i aksjemarkedet, vil jeg skrive ned en del tanker på hva jeg har gjort og kanskje tenker å gjøre i porteføljene. Jeg er ikke i stand til å kalle det «analyse», men noen refleksjoner over aksjene i porteføljene:

Algeta
Det ble tidlig flagget at dette kunne være en god aksje å investere i. Både pga ventende godkjenning av medisin i USA og Europa, og fordi dette kunne være en potensiell oppkjøpskandidat. Relativt tidlig handlet jeg derfor inn det som skulle være 5% (prosentandelen er av Netfonds X-tra’s portefølje) av 50 000 – det vil si 8 aksjer til en pris av 196,20 per aksje – totalpris 1 578,60 etter kurtasjen. Like etter kom godkjenning i USA, og kursen begynte å stige. Jeg tenkte at siden den ble godkjent i USA, så ville Europa komme også. Jeg gikk derfor til anskaffelse av ytterligere 9 aksjer i midten av Juni – kurs 224 per akjse – totalt 2 065 etter kurtasje.
I midten av August kom godkjenningen i Europa, og jeg solgte de første 8 aksjene til kurs 255 per aksje. Det vil si at jeg på disse 8 aksjene gjorde en fortjeneste på 470,40 kroner etter at vi har tatt bort kurtasjene. Eller 26,12 %. Som totalt fersking var jeg fornøyd med det.
Senere i høst kom det også beskjed om at Bayer hadde lagt inn et bud på Algeta, og da la jeg inn en ordre om at resterende aksjer skulle selges når kursen nådde 350 kroner. Det gjorde den straks etter og de 9 akjsene gav en fortjeneste på 1 134 etter kuratasjen (50,17%).
Siden Algeta nå blir solgt i løpet av den nærmeste tiden, har jeg ikke brydd meg om å ta inn aksjen i porteføljen igjen.
Det totale resultatet ble en fortjeneste på 1 604,40 kroner, eller 39,75%

Det Norske Oljeselskap
Denne akjsen har ikke gått like godt. 🙂
I følge porteføljefordelingen til Netfonds, skal denne vekte 9%. Jeg har under dette året kjøpt meg opp til litt over 6%. Noe av forklaringen til hvorfor den ikke er høyere enn dette har faktisk med den siste månedens store kursfall å gjøre. Men jeg velger å være tro til strategien om å følge Netfonds til jeg har tilegnet meg gode nok kunnskaper. Nedgang er også lærdom.
Det de fleste analytikere sier er at aksjen antagelig er underpriset, og at den vil komme seg når produksjonen på Johan Sverdrup-feltet er i gang.
Hittil i år er aksjen ned 25,77% i min portefølje – det vil si et tap på 911,00 kroner.

Kongsberg-Gruppen
I Netfonds X-tra’s portefølje er denne med for å dempe risikoen. Den skal vekte 5%.
Jeg gikk forholdsvis sent inn i denne aksjen, og kjøpte 20 aksjer til en pris av 112 kroner per aksje. Dette er jo ingen børsrakett på noen måter, men den vil alltid ha en del fordeler ved gjennkjøp og forsvarsavtaler som staten gjør. Dessuten så går Kongsberg Maritime så det suser, hvilket også styrker aksjen. Hittils i år er den opp 12,16% i min portefølje og den kan bare få lov å ligge der å stabilisere…. jeg er dog litt spent å se på utbytte på denne aksjen på nyttåret.

Lerøy Seafood
Lerøy kom jeg veldig sent inn i. Jeg hadde først tenkt meg inn i Cermaq, men prosessene rundt oppkjøp eller ikke kom altfor tidlig i gang i forhold til min lommebok….  🙂
Det er også grunnen til at jeg aldri har tatt meg bryderiet om å gå inn i Cermaq, forresten….
Lerøy vekter ca 6% i Netfonds. Siden jeg ikke har Cermaq, har jeg latt den vekte litt mer i min portefølje og i dag er den på ca 8%.
Som alle andre lakseaksjer så flyter det på med høy laksepris og resultatet i år ble opp 12,63%
I følge Netfonds så antar de at lakseprisene vil fortsette å holde seg stabilt høyt. Jeg velger derfor å holde strategien med å ikke ta inn Cermaq, men kanskje tenke litt på å flytte Bakkafrost fra trading-porteføljen – alternativt la Lerøy vekte mer i min protefølje slik at jeg har like stort sektorfokus som Netfonds.

Marine Harvest
Denne skal ha en vekting på ca 17% hos Netfonds – rett under 16% hos meg.
Dette er jo verdens største oppdrettsfirma, og sammen med at J Fredriksen ofte har en god utbyttespolitikk, gjør dette til en veldig interessant aksje – også senere når perioden med å følge Netfonds tar slutt. Det avhenger jo også mye av lakseprisene.
Jeg var forholdsvis tidlig inne i MHG, men kursen stod stille lenge. Det er først nå i høst den har tatt litt av. Hittil er det 17,42% fortjeneste på akjsene mine – om vi tar med utbyttet. Det ligger jo over hva jeg har estimert, men under utviklingen på Oslo Børs. Noe forklaring er i at jeg ikke har vært med hele årte og dermed har misset 2 utbytter. Regner derfor med litt bedring i 2014. Også gjennstår det å se til våren om ordtaket «Buy in Spetember – Sell in May» gjelder for MHG.

Norwegian
For meg har dette vært en skikkelig Rally-aksje. Og også den aksjen som både har fått meg til å ta av, angre og skjønne at jeg SKAL følge strategien.
Det var vel egentlig oppgangen tidlig i 2013 som fikk meg til å åpne VPS-konto. NAS var også den første aksjen jeg kjøpte og dermed så var jeg veldig fokusert på å følge råd. «Sett deg en målsetning FØR du kjøper aksjen». Det ble gjort og de 5 aksjene skulle selges når kursen hadde økt med 30%. Som tenkt så gjort, og jeg cashet inn 334 kroner i fortjeneste. Skjønner at mange smiler av de små summene, men for meg var det viktig å lære – og se på små beløp – isteden for å se hele sparekontoen forsvinne i et luftslott. Og – at det er et riktig standpunkt skjønte jeg jo fort.
Etter at akjsen hadde vært oppe og snurret på over 300 kroner, og etter nok et par småkjøp av NAS på stadig litt høyere beløp, kjøpte jeg 14 aksjer á 240 kroner den 9/7. Aksjen var på stadig oppgang, og to dager senere solgte jeg de samme aksjene til en verdi av 278 kroner. Noen hundrelapper til tjent… Men så har problemene med Dreamlinerflyene gjort at kursen har sunket ganske kraftig.
Jeg skulle helt sikkert her lagt inn en stop-loss for på noen NAS-kjøp har jeg hittils tapt ganske mye. Men da jeg ikke klarte det heller, stoppet jeg litt opp og fikk meg tilbake inn på strategien i denne porteføljen. HOLD aksjene så lenge Netfonds gjør det samme, og hør på begrunnelsene til HVORFOR. Lær så av det!
Resultatet hittil i år er derfor et tap på 2 015,30 eller -20,59%
Om jeg hadde gått inn i aksjemarkedet med store beløp med én gang, ville jeg antagelig gått inn med nesten alt i NAS. Ukunnskap og kun oppslag i massemedia på vårparten ville sørget for det. Da ville jeg vært ute av aksjemarkedet igjen nå. Like fort som jeg kom inn.

Orkla
Dette er en aksje jeg egentlig ikke ville tenkt på selv, må jeg innrømme. Grunnen er ganske enkel – det er en person på toppen i det selskapet jeg bare ikke liker…… 🙂
Men – det satt til side – og tilbake til Netfonds-strategien. Dermed er jeg inne med litt over 7%. Netfonds ligger på 9%, så det er ikke langt unna.
Jeg skal si meg enig i begrunnelsen til Netfonds på hvorfor man gikk inn i denne aksjen. De er på vei ut av REC, og skal heller satse på branding. Dette liker jeg.
Kursen fikk seg en liten trøkk da Q2-tallene var svakere enn forventet. Men jeg tror dette er en liten motbakken. Kursen har per i dag i prinsippet hentet igjen det den tapte i sommer, og jeg tror dette er en samme type aksje som KOG – traust og sikker. Dog håper jeg utbyttet blir høyere i denne aksjen, slik at den på sikt kan være en kandidat for å flyttes over til utbyttesporteføljen (mer om dette senere).
Resultatet i år er ned 6,46% eller et tap på 269,04 kroner (jeg er glad i småbeløp når de er i rødt)

Statoil
Som nybegynner ville det antagelig vært dumt å ikke gå inn i et så stort selskap. Men jeg må også innrømme at strategien min lød «De med lav porteføljeverdi, men stor %-økning i år, først. Deretter de lange trygge traverne». Jeg fulgte derfor hele tiden med på Statoilaksjen, og så lenge den lå omtrent stille i sommer, valgte jeg å kjøpe andre aksjer da jeg hadde penger. Dette skal jo være en stor post i porteføljen – Netfonds har den vektet til 25%. Men jeg har valgt å dele denne opp og heller dele litt vektingsprosent med Seadrill. I dag er dette dog den største posten og vekter nesten 20%, og resultatet så langt er en fortjeneste på 810,00 NOK, eller opp 7,06%.
Jeg er fornøyd med det – spesielt også siden jeg ikke har vært med lenge nok til å motta utbytte på denne. Hittils har vel det vært relativt bra.

Hexagon
Jeg må jo innrømme at en stor grunn til at jeg gikk inn i aksjemarkedet er på grunn av spenning og trading. Derfor ville jeg prøve meg på å finne andre aksjer enn hva Netfonds har. Men – at det er gjort så mange «analytiske studier» vil være synd og si. Et par aksjer havnet opp her i hovedporteføljen, mens et par andre i Tradingporteføljen. De sistnevnte har altså ikke vært like bra.
Men med Hexagon har jeg nok truffet, men den var egentlig tenkt som et rent Trading-objekt.
Jeg kjøpte 188 aksjer til en verdi av 9,70 per aksje, og med mål om å selge igjen på opp 30%. En drøy måned senere nådde den nesten målet. Jeg solgte på 12 per aksje og jeg satt igjen med bruttogevinst på 432,40. Tanken min da var at jeg skulle vente til kursen hadde sunket litt, før jeg kjøpte meg inn igjen. Men den gikk ikke ned, og jeg gikk inn igjen på 13 per aksje. Nok en gang gikk det som jeg trodde utifra den «tekniske analysen» – ihvertfall så godt som jeg kunne utføre den – og jeg solgte meg ut igjen på 23,20 per aksje. Gevinsten denne gang var på 1 683 NOK. Stort for en liten amatør som meg.
Igjen forventet jeg et lite fall i aksjen, hvor jeg da skulle kjøpe meg inn. Kursen stod dog relativt stille og jeg valgte å gå inn igjen på 23 per aksje. Disse har jeg fortsatt i dag og kursen skrives til 31 kroner. Nok en gang gevinst – nå på 1 320. Forskjellen denne gang er at jeg velger å holde aksjen, på tross av at kursen er opp 34,78% siden kjøp. Så får vi se om grådigheten tar overhånd.
Totalt i år har Hexagon gitt meg en gevinst på 3 649,90 NOK eller opp 68,48%
Må antagelig passe meg for å ikke bli altfor «glad i» denne aksjen….

Seadrill
Netfonds har solgt seg helt ut av Oljeservice-aksjer. Jeg har valgt å ha Seadrill siden jeg også er litt nysgjerrig på utbyttestrategier. Seadrill nevnes av flere som har denne typen strategi, og siden dette var forrige hovedcase hos Netfonds, tenkte jeg at «SÅ fort går det ikke nedover».
Det begynte også bra, og de var veldig nær min «selge-ved-opp-30%»-strategi. Siden da har dog kursen gått en del ned, men – utbytte kommer jo, slik at i år er det opp 7,21% og fortjeneste på noen hundringser.
Det som synes klart er at Seadrill går ut av denne porteføljen nå, og legges over i Utbyttesporteføljen.
Det vil med andre ord også si at jeg antagelig kommer til å gjøre 1 stort innkjøp i den porteføljen i år – og det kan bli Seadrill – om ikke noe uventet kommer til å skje.

DNO International
Den siste aksjen jeg har i Hovedporteføljen er heller ikke en som Netfonds har. Strategien til Netfonds er dog at de satser på rene oljeselskap – og ikke oljeservice. Jeg har da fulgt Statoil, Det Norske, Wentworth og andre. Men DNO utpeker seg som det som har økt mest i år. Jeg ville derfor gå inn.
Da kursen var der jeg ønsket – hadde jeg derimot ikke penger. Og jeg ville ikke «ta av i hodet» og satse lånede penger. NAS viste meg hvor galt sånt kan gå når man ikke er flink nok i analysene. Derfor kom jeg meg heller ikke inn før i slutten av November og kursen var 23 per aksje. På den måneden jeg har vært inne er dog gevinsten 168,00 kroner eller opp 4,96%
Dette er veldig mulig bare blir en tradingaksje.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s