Målsetning og strategi – 1 året

Målsetning år 1 er å sette av 50 000 til Hovedporteføljen

Strategi år 1
Alle spillepenger jeg får skal inn på VPS-konto, sammen med personlig sparing, slik at årlig innskudd blir minimum 50 000.
Kjøpe hver enkelt aksjepost opptil 50 000 porteføljeverdi hovedsakelig basert på Netfonds X-tra.
De med lav porteføljeverdi, men stor %-økning i år, først. Deretter de «lange trygge traverne»
Max 15 aksjeposter, hvorav 10 utgjør 90% av porteføljen. Disse 90 er de som skal «sørge for» % oppgang pr år. Resterende 5 aksjeposter skal spres i risiko og markeder. Et par av disse småaksjene kan være «moro-aksjer»
Hovedretning er bransjefordeling av aksjer fra Netfonds X-tra. Dette er definert som Hovedaksje/Sparekonto

Hovedaksjer:

 • Norwegian
 • Marine Harvest
 • Algeta
 • Statoil
 • Seadrill
 • Orkla
 • Det Norske Oljeselskap
 • Hexagon
 • Lerøy Seafood
 • Kongsberg Gruppen

Tradingaksjer:

 • Austevoll Seafood
 • Kongsberg Automotive
 • Ocean Yield
 • Bakkafrost
 • Norway Royal Salmon
 • Wentworth Resources

Morro:

 • Scana Industrier
 • Rocksource

Vurderinger: 
Første case inn er Hexagon (HEX)- en av årets vinnere så langt, og store utviklingspotensialer i USA for 2014-2015
Statoil (STL) skal inn, men avvente resultatet av EU-etterforskning.
Seadrill (SDRL) blir derfor prioritert
Se av utviklingen mellom Norwegian Royal Salmon (NRS) og Austevoll Seafood (AUSS). Vurdere om Lerøy Seafood (LSG) skal inn og utgjøre stabiliteten på Konsum-aksjene.  NRS blir da halvmorro sammen med AUSS… eller skal den flyttes over som «moro-aksje»? NRS har en positiv trend på børsen, men ikke utbytte… Austevoll er motsatt. Hva med Bakkafrost (BAKKA)(Færøyene)?

Mål og mening

Som jeg nevnte i mitt første innlegg, så er dette med å sette seg mål og ha strategier noe som ble veldig sterkt poengtert – uansett hvor jeg leste. Også det med å holde seg til den strategien man hadde valgt ble poengtert som viktig. For å være helt ærlig så var dette veldig vanskelig for meg. Målsetning er jo kanskje greit nok – i hvertfall den langsiktige. Tjene mest mulig og skjønne mest mulig vil vel alle? Men hva med strategi? Jeg er jo så grønn at om jeg nå en gang hadde klart å sette meg ned og fått tenkt ned en mulig strategi, så jeg vet jo ikke dette er en god strategi og om jeg burde holde fast ved den – uansett hva som skjer. «Være standhaftig i en strategi er vel noe man kan ta seg råd til om man har god kunnskap», tenkte jeg.
Uansett så tror jeg at det er viktigere å komme i gang med mål og strategier, og heller endre de etterhvert som man tilegner seg mer kunnskap, så derfor laget jeg meg en plan.
Dette første året skulle ha 50 000 i aksjer i min «Hovedportefølje» – det var egentlig ikke avsatt noe til «Halv-morro» og «morro»-aksjer. Deretter er målsetningen å spare 30 000 hvert år – det første året kun til Hovedporteføljen, og deretter dele halvparten mellom Hovedportefølje og tradingporteføljen – «Halv-morro».
 Utviklingen i mine mål og strategier finner man
År 1